Your Shopping Cart is empty.

Syarat Penggunaan

  1. Mencatat penghargaan kepada Jabatan Penerangan Malaysia di dalam Penerbitan  
  2. Gambar yang diperoleh adalah untuk bahan yang akan digunakan oleh Penerbitan sahaja dan pihak tuan perlu memohon semula sekiranya ingin   menggunakannya kali kedua dan berikutnya;
  3. Menyerah satu salinan Penerbitankepada  Perpustakaan  Foto Persekutuan, Jabatan Penerangan Malaysia.